X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART
​​
​​

การจัดส่งผลิตภัณฑ์

ทางเลือกในการจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งเฉพาะในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์) ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ฟรีค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมขนส่งต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ สามารถส่งไปยังที่อยู่เพียงที่เดียวเท่านั้น หากคำสั่งซื้อของคุณจำเป็นต้องส่งไปยังที่อยู่หลายที่ คุณจะต้องทำคำสั่งซื้อแยกต่างหากสำหรับแต่ละที่อยู่

ระยะเวลาในการส่ง

คุณจะได้รับการดำเนินการและจัดส่งภายใน 2-3 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3-5 วันทำการสำหรับพื้นที่อื่นๆ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

บริการจัดส่งแบบด่วน สั่งเช้าได้เย็น สามารถจัดส่ง Cash ON Delivery ได้
​เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร และสามารถเลือกช่วงเวลาส่งได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. - 20.00 น. ค่าบริการ 100 บาททุกเขต
**เวลาส่งเป็นเพียงเวลาประมาณการเท่านั้น ทางเราจะติดต่อคุณเพื่อยืนยันเวลาส่งที่แน่นอนอีกครั้งก่อนการจัดส่ง

เงื่อนไขในการจัดส่ง
- คำสั่งซื้อผ่าน drglthailand.com จะถูกจัดส่งให้แก่คุณในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทุกคำสั่งซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติจากทาง drglthailand.com ก่อนทำการจัดส่งเท่านั้น
- โปรดทราบว่าการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทุกแบบจำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้รับ ซึ่งหมายความคุณยอมรับว่าได้ตรวจสอบสินค้าที่นำส่งทั้งหมดครบถ้วนถูกต้องแล้ว
- บริษัทไม่สามารถรับคำสั่งซื้อที่ระบุปลายทางและการชำระเงินนอกประเทศไทยได้